ОПШТИ УСЛОВИ КУПОВИНЕ

Посетом или куповином на Интернет продавници www.prima-knjige.com прихватате Услове куповине који су наведени у даљем тексту. Молимо Вас да их пажљиво прочитате и упознате се са правилима које примењујемо.

www.prima-knjige.com задржава право да без претходног обавештавања врши измене и допуне ових Услова коришћења.

Када посетите www.prima-knjige.com или нам пошаљете емаил поруку, комуницирате са нама електронским путем. Наша комуникација према Вама ће бити путем електронске поште (емаил) или обавештењима која ћемо објављивати на овом сајту. 

ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ се обавезује да ће чувати приватност свих купаца. Прикупљамо само основне податке о купцима/корисницима неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о купцима/корисницима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци потребни за обављање посла. Сви запослени Интернет продавнице www.prima-knjige.com одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Садржај приказан на овом сајту је власништво ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ и не може се користити без претходне сагласности ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ.

Уколико користите www.prima-knjige.com одговорни сте за одржавање и поверљивост свог налога и лозинки које сте добили приликом регистрације на сајту. Малолетници могу користити www.prima-knjige.com уз надзор родитеља или старатеља. ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ задржава право да одбије пружање услуга, укине налог или откаже поруџбину уколико установи да су прекршени Услови куповине.

Онлине продавница www.prima-knjige.com ради од 00-24h, 7 дана у недељи. У случају техничких проблема, сајт може бити краћи временски период недоступан о чему ћете бити обавештени.

ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ задржава право да може у свако време, без претходне најаве, променити податке приказане на било којој страници сајта. Посетиоци www.prima-knjige.com немају право да једнострано мењају Услове куповине www.prima-knjige.com је интернет продавница која послује у складу са Законом о електронској трговини и свим осталим важећим законима и прописима у Републици Србији.

Наручивање

За наручивање производа из понуде Интернет продавнице потребно је да испуните следеће кораке:

 1. Регистрација
 2. Проналажење производа који желите да купите
 3. Преглед корпе
 4. Унос података о наручиоцу и месту испоруке
 5. Начин доставе
 6. Избор начина плаћања
 7. Преглед, потврда и праћење наруџбенице
1. Регистрација

Регистрација се обавља само једном, а сваки следећи пут ће систем аутоматски препознати Ваш налог. Регистрација је бесплатна и  обавља се избором опције “Регистрација”. Потребно је да наведете своју емаил адресу након чега ће Вам на њу бити послата аутоматска порука која садржи Вашу лозинку. Затим, на приказаној страници унесите лозинку и потврдите унос кликом на одговарајуће дугме.
Уколико желите, са сајта се у сваком тренутку можете одјавити избором опције “Одјава”. Поновну пријаву на сајт можете обавити избором опције “Пријава” и навођењем своје емаил адресе и додељене лозинке.

2. Проналажење производа који желите да купите Производи су организовани по категоријама. Када пронађете производ који желите да купите, изаберите дугме “Стави у корпу”
3. Корпа Када сте завршили са стављањем производа у корпу и желите да их наручите, изаберите опцију “Корпа”. Ако сте се предомислили у вези неког од производа, производ можете избацити из корпе.
4. Унос података о наручиоцу и месту испоруке потребно је навести податке о наручиоцу и адресу где је потребно пакет испоручити. Подаци о месту испоруке су подаци где желите да пошаљемо пошиљку и због тога Вас молимо да све податке наведете што прецизније како би Вас курири који уручују пошиљке што лакше пронашли. У случају неисправно унетих података, може доћи до враћања Ваше пошиљке и спорије испоруке.
5. Начин доставе
Ваша пошиљка ће бити послата курирском службом D Express.
6. Избор начина плаћања
www.prima-knjige.com  подржава следеће начине плаћања:
 • уплатом на шалтеру банке или поште
 • плаћање поузећем
 • Плаћање се врши искључиво у динарима (РСД). На све цене урачунат је ПДВ.
7. Преглед, потврда и праћење наруџбенице
Пре него што потврдите наруџбеницу, можете још једном погледати све њене детаље. Уколико се слажете са њом изаберите опцију “Потврди” чиме је она креирана. Аутоматски са потврдом наруџбенице на регистрациони емаил Вам се шаље преглед наруџбенице и упутство за плаћање.

Плаћање

www.prima-knjige.com подржава следеће начине плаћања:

 1. плаћање поузећем - плаћање поузећем подразумева плаћање наруџбенице куриру приликом преузимања пошиљке. Плаћање се врши искључиво готовином.
 2. уплатницом на шалтеру банке или поште - овај начин плаћања подразумева да након потврде наруџбенице на шалтеру банке или поште извршите уплату износа са наруџбенице на наш рачун. Сви детаљи како да попуните уплатницу биће вам аутоматски послати на емаил након што потврдите наруџбеницу. Уколико не извршите плаћање по наруџбеници у року од 7 дана од дана њеног креирања, иста ће бити сторнирана и обрисана. Након истека периода од 7 дана плаћање по тој наруџбеници није могуће, али можете направити нову наруџбеницу и извршити уплату по њој.

Достава

Достава наручених производа из наруџбенице се обавља по евидентирању ваше уплате. Доставу пошиљки врши курирска служба и могућа је само на територији Србије. Трошкови доставе се наплаћују и износе 240,00 динара. Трошкове доставе плаћате заједно са производима, тако да је приликом преузимања пошиљке потребно само потписати адресницу. Само у случају плаћање поузећем, плаћање наруџбенице вршите куриру приликом преузимања пошиљке. Оквирно време за које ће вам пошиљка бити уручена је 5-7 дана. Купац је одговоран за штету која настане пропуштањем да преузме робу коју му је послао Продавац у складу са овим уговором.  Под штетом се подразумева оштећење на роби, као и трошкови које Продавац има због пропуштања Купца да преузме робу, као што су: трошкови чувања, препакивања, враћања робе и слично.

Саобразност робе и недостаци

Приликом пријема робе прегледајте робу и проверите њену саобразност са нарученом, и истакните постојање недостатака који се могу уочити прегледом. За скривене недостатке који су постојали у моменту преласка ризика на купца, продавац одговара у року од две године од предаје ствари, с тим што се претпоставља да су недостаци постојали у моменту преласка ризика на купца, ако се покажу у року краћем од шест месеци од дана пријема робе, чиме се не искључује право продавца да доказује супротно.

Моменат преласка ризика са продавца на купца је моменат предаје робе купцу, овлашћеном лицу курурске службе или лицу које је купац овластио за пријем робе у његово име. У случају постојања недостатака за које продавац одговара, на права купца и поступак остваривања права примењују се одредбе Закона о заштити потрошача, осим ако је у складу са овим законом уговорено другачије.

Поврат купљене робе

Трошкове враћања робе и новца сносите самостално, сем у случајевима када добијете неисправан или погрешан артикал. Обавезно проверите састав пакета пре преузимања робе од курирске службе! Приликом повраћаја робе обавезно је вратити у исправном и некоришћеном стању и оригинално неоштећеном паковању. У супротном нећемо примити пакет.

Имате право на једнострани раскид овог уговора, без обзира на разлоге, у року од 14 дана од дана када је роба доспела у вашу државину или државину лица које сте Ви овластили за пријем робе. На нашем сајту имате Образац за одустајање од куповине. У случају одустанка, дужни сте да вратите примљену робу, без других обавеза поводом раскида уговора, изузев самих трошкова враћања. Ми ћемо Вам вратити примљени новац без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана раскида уговора. 

Даном раскида уговора сматра се дан када нам је саопштена изјава о раскиду. Немате право на једнострани раскид уговора без оправданих разлога у случајевима предвиђеним чланом 37. Закона о заштити потрошача.

Рекламације

Поред рекламације ради остварења права по основу саобразности, можете изјавити рекламацију и због погрешно обрачунате цене и других недостатака. 

Рекламацију можете изјавити:

 • писаним путем,
 • електронским путем

уз доставу доказа о куповини и производа - робе коју рекламира.

Електронским путем ћемо потврдити пријем рекламације, односно саопштити број под којим је заведена Ваша рекламација у евиденцији примљених рекламација. Одговор на рекламацију ћете добити електронским путем одмах, а најкасније у року од 8 дана од дана пријема рекламације.

Рок за решавање по рекламацији не може да буде дужи од 15 дана од дана подношења рекламације.

Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном.

Уколико нисте у могућности да нам доставите амбалажу робе, то не може бити услов за решавање рекламације нити разлог за одбијање отклањања несаобразности.Преузмите: Образац за рекламацију робе

Преузмите: Образац за замену робе