ОПШТИ УСЛОВИ КУПОВИНЕ и ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Посетом или куповином на Интернет продавници www.prima-knjige.com прихватате Услове куповине који с наведени у даљем тексту. Молимо Вас да их пажљиво прочитате и упознате се са правилима које примењујемо. 

www.prima-knjige.com задржава право да без претходног обавештавања врши измене и допуне ових Услова коришћења.

Када посетите www.прима-књиге.цом или нам пошаљете емаил поруку, комуницирате са нама електронским путем. Наша комуникација према Вама ће бити путем електронске поште (емаил) или обавештењима која ћемо објављивати на овом сајту.

ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ се обавезује да ће чувати приватност свих купаца. Прикупљамо само основне податке о купцима/корисницима неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о купцима/корисницима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци потребни за обављање посла. Сви запослени Интернет продавнице www.prima-knjige.com одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Садржај приказан на овом сајту је власништво ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ и не може се користити без претходне сагласности ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ.

Уколико користите www.prima-knjige.com одговорни сте за одржавање и поверљивост свог налога и лозинки које сте добили приликом регистрације на сајту. Малолетници могу користити www.prima-knjige.com уз надзор родитеља или старатеља. ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ задржава право да одбије пружање услуга, укине налог или откаже поруџбину уколико установи да су прекршени Услови куповине.

Онлине продавница www.prima-knjige.com ради од 00-24х, 7 дана у недељи. У случају техничких проблема, сајт може бити краћи временски период недоступан о чему ћете бити обавештени.

ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ задржава право да може у свако време, без претходне најаве, променити податке приказане на било којој страници сајта. Посетиоци www.prima-knjige.com немају право да једнострано мењају Услове куповине.

www.prima-knjige.com је интернет продавница која послује у складу са Законом о електронској трговини и свим осталим важећим законима и прописима у Републици Србији.


Наручивање

За наручивање производа из понуде Интернет продавнице потребно је да испратите следеће кораке:

1. Регистрација

2. Проналажење производа који желите да купите

3. Преглед Корпе

4. Унос података о наручиоцу и месту испоруке

5. Начин доставе

6. Избор начина плаћања

7. Преглед, потврда и праћење наруџбенице


1. Регистрација

Регистрација се обавља само једном, а сваки следећи пут ће систем аутоматски препознати Ваш налог. Регистрација је бесплатна и се обавља избором опције “Регистрација”. Потребно је да наведете своју емаил адресу након чега ће Вам на њу бити послата аутоматска порука која садржи Вашу лозинку. Затим, на приказаној страници унесите лозинку и потврдите унос клликом на одговарајуће дугме.

Уколико желите, са сајта се у сваком тренутку можете одјавити избором опције “Одјава”. Поновну пријаву на сајт можете обавити избором опције “Пријава” и навођењем своје емаил адресе и додељене лозинке.


2.Проналажење производа који желите да купите

Производи су организовани по категоријама. Када пронађете производ који желите да купите, изаберите дугме “Стави у корпу”


3.Корпа

Када сте завршили са стављањем производа у корпу и желите да их наручите, изаберите опцију “Корпа”. Ако сте се предомислили у вези неког од производа, производ можете избацити из корпе.


4. Унос података о наручиоцу и месту испоруке

Потребно је навести податке о наручиоцу и адресу где је потребно пакет испоручити. Подаци о месту испоруке су подаци где желите да пошаљемо пошиљку и због тога Вас молимо да све податке наведете што прецизније како би Вас курири који уручују пошиљке што лакше пронашли. У случају неисправно унетих података, може доћи до враћања Ваше пошиљке и спорије испоруке.


5.Начин доставе

Ваша пошиљка ће бити послата курирском службом Д Еxпресс.


6.Избор начина плаћања

www.prima-knjige.com подржава следеће начине плаћања:

- уплатом на шалтеру банке или поште

- плаћање поузећем


7.Преглед, потврда и праћење наруџбенице

Пре него што потврдите наруџбеницу, можете још једном погледати све њене детаље. Уколико се слажете са њом изаберите опцију “Потврди” чиме је она креирана. Аутоматски са потврдом наруџбенице на регистрациони емаил Вам се шаље преглед наруџбенице и упутство за плаћање.


Плаћање

www.prima-knjige.com подржава следеће начине плаћања:

- плаћање поузећем - плаћање поузећем подразумева плаћање наруџбенице куриру приликом преузимања пошиљке. Плаћање се врши искључиво готовином.

- уплатницом на шалтеру банке или поште - овај начин плаћања подразумева да након потврде наруџбенице на шалтеру банке или поште извршите уплату износа са наруџбенице на наш рачун.

Сви детаљи како да попуните уплатницу биће вам аутоматски послати на емаил након што потврдите наруџбеницу.

Уколико не извршите плаћање по наруџбеници у року од 7 дана од дана њеног креирања, иста ће бити сторнирана и обрисана. Након истека периода од 7 дана плаћање по тој наруџбеници није могуће, али можете направити нову наруџбеницу и извршити уплату по њој.


Достава

Достава наручених производа из наруџбенице се обавља по евидентирању ваше уплате. Доставу пошиљки врши курирска служба и могућа је само на територији Србије. Трошкови доставе се наплаћују и износе 240,00 динара. Трошкове доставе плаћате заједно са производима, тако да је приликом преузимања пошиљке потребно само потписати адресницу. Само у случају плаћање поузећем, плаћање наруџбенице вршите куриру приликом преузимања пошиљке.

Оквирно време за које ће вам пошиљка бити уручена је 5-7 дана.

Купац је одговоран за штету која настане пропуштањем да преузме робу коју му је послао Продавац у складу са овим уговором.

Под штетом се подразумева оштедење на роби, као и трошкови које Продавац има због пропуштања Купца да преузме робу, као што су: трошкови чувања, препакивања, враћања робе и слично.


Саобразност робе и недостаци

Приликом пријема робе прегледајте робу и проверите њену саобразност са нарученом, и  истакните постојање недостатака који се могу уочити прегледом.

За скривене недостатке који су постојали у моменту преласка ризика на купца, продавац одговара у року од две године од предаје ствари, с тим што се претпоставља да су недостаци постојали у моменту преласка ризика на купца, ако се покажу у року краћем од шест месеци од дана пријема робе, чиме се не искључује право продавца да доказује супротно.

Моменат преласка ризика са продавца на купца је моменат предаје робе купцу, овлашћеном лицу курурске службе или лицу које је купац овластио за пријем робе у његово име.

У случају постојања недостатака за које продавац одговара, на права купца и поступак остваривања права примењују се одредбе Закона о заштити потрошача, осим ако је у складу са овим законом уговорено другачије.


Поврат купљене робе

Трошкове враћања робе и новца сносите самостално, сем у случајевима када добијете неисправан или погрешан артикал. Обавезно проверите састав пакета пре преузимања робе од курирске службе!

Приликом повраћаја робе обавезно је вратити у исправном и некоришћеном стању и оригинално неоштећеном паковању. У супротном нећемо примити пакет.

Имате право на једнострани раскид овог уговора, без обзира на разлоге, у року од 14 дана од дана када је роба доспела у вашу државину или државину лица које сте Ви овластили за пријем робе.

На нашем сајту имате Образац за одустајање од куповине. У случају одустанка, дужни сте да вратите примљену робу, без других обавеза поводом раскида уговора, изузев самих трошкова враћања. Ми ћемо Вам вратити примљени новац без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана раскида уговора.

Даном раскида уговора сматра се дан када нам је саопштена изјава о раскиду.

Немате право на једнострани раскид уговора без оправданих разлога у сучајевима предвиђеним чланом 37. Закона о заштити потрошача.


Рекламације

Поред рекламације ради остварења права по основу саобразности, можете изјавити рекламацију и због погрешно обрачунате цене и других недостатака.

Рекламацију можете изјавити:

- писаним путем, 

- електронским путем

уз доставу доказа о куповини и производа - робе коју рекламира. 


Електронским путем ћемо потврдити пријем рекламације, односно саопштити број под којим је заведена Ваша рекламација у евиденцији примљених рекламација. 

Одговор на рекламацију ћете добити електронским путем одмах, а најкасније у року од 8 дана од дана пријема рекламације.

Рок за решавање по прекламацији не може да буде дужи од 15 дана од дана подношења рекламације. 

Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном. 

Уколико нисте у могућности да нам доставите амбалажу робе, то не може бити услов за решавање рекламације нити разлог за одбијање отклањања несаобразности. 

Вансудско решавање потрошачких спорова.


У складу са чланом 55. и чланом 151. Закона о заштити потрошача ( Сл. Гласник РС, бр. 62/2014, 6/2016, 44/2018, 88/2021 – др. закон), обавештавамо купце да имају могућност решавања потрошачког спора вансудским путем. Вансудско решавање потрошачких спорова обавља се на транспарентан, ефикасан, брз и правичан начин пред телом за вансудско решавање потрошачких спорова.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација сачињава листу тела и јавно је објављује. Доступна је на адреси хттпс://мтт.гов.рс/текст/2306/заштита-потросаца.пхп. 

Поступак пред телом може да покрене ПОТРОШАЧ предлогом само уколико је претходно изјавио рекламацију или приговор и не након истека рока од 1(једне) године од дана подношења рекламације.

Као ПРОДАВАЦ смо по Закону дужни да учествујемо у поступку за вансудско решавање потрошачких спорова.

Свака странка у поступку вансудског решавања потрошачког спора плаћа своје трошкове (трошкови заступања, путни трошкови и сл.).


Преузмите: Образац за рекламацију робе

Преузмите: Образац за замену робе


---------------------------------------------------------------------


ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ

МИЛАНОВАЦ,ул. Милутина Тодоровића Жице бб, (у даљем тексту: Прима) је продавац, чија је обавеза, између осталог, поштовање приватности потрошача (корисници) и заштита њихових личних података.

Контакт подаци руковаоца:

ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ

МИЛАНОВАЦ

Милутина Тодоровића Жице бб

32300 Горњи Милановац

т: +381 (0) 32 701 039

е: primaknjige@gmail.com.


Прима је одредио овлашћено лице за заштиту личних података које се стара да обрада личних података буде законита.

Контакт подаци овлашћеног лица за заштиту личних података:

име и презиме: Снежана Павловић

емаил: snezana.pavlovic@prima-knjige.com,

телефон: +381 (0) 64 410 77 00

Радно време: сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова.


Корисници, на које се односе лични подаци, могу да ступе у контакт са овлашћеним лицем за заштиту личних података у вези са свим питањима повезаним са обрадом њихових личних података и остваривањем  њихових права на основу важећих прописа о заштити личних података.

За сва питања можете контактирати, лице овлашћено за заштиту података о личности.


Термини коришћени у тексту:

Лични податак је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета (то укључује на пример: име, презиме, е-маил, телефонски број и слично...)

Руковалац је правно лице које одређује сврху и начин обраде Ваших личних података.

Руковалац Ваших личних података је Прима.

Обрађивач је правно или физичко лице које обрађује личне податке у име руковаоца.

Обрађивачи нам помажу у пружању одређених услуга или испуњењу обавеза које имамо.

Обрада подразумева прикупљање, чување, чињење доступним, брисање и све друге облике коришћења личних података.

Ова заштита података о личности подразумева:

 • информације о томе које Ваше личне податке прикупљамо и обрађујемо,
 • како користимо Ваше податке односно у које сврхе,
 • када податке откривамо обрађивачима,
 • колико дуго их чувамо,
 •  која су Ваша права у вези са обрадом Ваших личних података.

Питање које најчешће потрошачи постављају је: „Да ли имам обавезу да Вам дам своје личне податке?“

Обавезни сте да Прими дате само личне податке које обрађујемо у сврху испуњавања законских обавеза или уз Вашу сагласност.

Међутим, желимо да Вас упозоримо да уколико нам не дате Ваше личне податке, Прима неће бити у могућности да Вам пружи услуге (нпр. не можемо примити нити обрадити поруџбину, не можемо испоручити робу без адресе...).

Ова заштита података о личности је намењена корисницима web странице и купцима, посетиоцима из наше web продавнице.

Прима ће Ваше личне податке обрађивати искључиво на основу законитих и унапред одређених сврха. Ако се у будућности појави потреба за даљом обрадом личних података (у додатне сврхе), претходно ћемо Вас обавестити овом политиком. Ваше личне податке обрађујемо искључиво на одговарајућим правним основима, прописаним Законом о заштити података о личности Републике Србије.

Ваше личне податке обрађујемо у сврху статистичких анализа, како би побољшали своје услуге или производе или у сврху решавања рекламације.

У Прима улажемо све напоре да обезбедимо сигурност Ваших личних података, зато користимо техничке и организационе мере за заштиту Ваших личних података од уништења, брисања, неовлашћеног приступа и било које друге неовлашћене измене.

Личне податке које обрађујемо никада не изнајмљујемо, не продајемо и не дозвољавамо њихову обраду од било ког трећег лица осим наших обрађивача на основу уговора, како је дефинисано у тачки VI ове политике.

Личне податке могу обрађивати само овлашћена лица код нас или наши обрађивачи на основу уговора.

Правила о заштити личних података мењамо и допуњавамо у складу са изменама законодавства у области заштите личних података.

У вези са обрадом личних података, имате на располагању права дефинисана у наставку.

Сва права можете остварити слањем писменог захтева на адресу: ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ул. Милутина Тодоровића Жице бб, или путем е-маила на: snezana.pavlovic@prima-knjige.com.

Одговорићемо на Ваш захтев у року од 30 дана. Рок може бити продужен за још 60 дана ако је то неопходно, узимајући у обзир сложеност и број захтева. О продужењу рока и разлозима за то продужење бићете обавештени у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Да би поступили по Вашем захтеву, имамо право да проверимо Ваш идентитет. У ту сврху, можемо захтевати од Вас додатне личне податке како би осигурали поуздану идентификацију. Ако нам не дате додатне информације или не можемо да осигурамо поуздану идентификацију, имамо право да одбацимо захтев за остваривање права.

Имате право на:

 • приступ Вашим личним подацима: имате право да захтевате информацију о томе да ли обрађујемо Ваше личне податке и информацију о обради (о сврси обраде, врсти података који се обрађују, правној основи, периоду чувања, примаоцима личних података...). Ако обрађујемо Ваше личне податке, имате право на приступ и копију ових података.
 • исправку и допуну Ваших личних података: ако су Ваши подаци које обрађујемо нетачни или непотпуни имате право да затражите исправку и допуну личних података.
 • опозив Ваше сагласности: сагласност коју сте дали можете опозвати у било којем тренутку без било каквих негативних последица за Вас. У случају да опозовете своју сагласност, нецћемо бити више у могуцћности да Вам обезбедимо одређене услуге (на пример, ако опозовете своју сагласност за слање е-вести, нецћете више примати ове вести).
 • брисање Ваших личних података: имате право да затражите брисање личних података које обрађујемо о Вама у следећим случајевима:
 1. o када је испуњена сврха ради које су прикупљени подаци,
 2. o када опозовете сагласност за обраду,
 3. o када приговарате обради, а не постоји други правни основ који претеже над


Вашим интересима, правима и слободама,

 1. o када је обрада личних података незаконита,
 2. o када податке морамо избрисати у циљу извршења наших законских обавеза,
 3. o када су подаци прикупљени у вези са коришћењем услуга информационогдруштва.

 ограничење обраде Ваших личних података: имате право тражити да привремено ограничимо обраду личних података у следећим случајевима:

 1. o када оспоравате тачност Ваших личних података, у року који нам омогућава проверу тачности,
 2. o када је обрада незаконита, а Ви тражите ограничење обраде уместо брисања,
 3. o када је сврха обраде личних података испуњена, а подаци су Вам потребни, у циљу подношења, остваривања или одбране Вашег правног захтева,
 4. o када сте поднели приговор на обраду, у току процењивања да ли правни основ за обраду претеже над Вашим интересима, правима и слободама.

 преносивост Ваших личних података: имате право тражити да примите Ваше личне податке у структурираном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику. Такође имате право да ове податке пренесете другом руковаоцу. Право на преносивост односи се на личне податке чија обрада се врши аутоматизовано, а заснована је на Вашој изричитој сагласности или на основу уговора.

 приговор на обраду Ваших личних података: имате право да приговорите на обраду Ваших личних података када се обрада одвија на основу наших легитимних интереса, укључујући и профилисање на основу те обраде. У случају приговора обуставицћемо обраду, осим ако се не покаже да наш легитимни интерес за обраду претеже над Вашим интересима, правима и слободама. Када се лични подаци обрађују за потребе директног оглашавања, укључујући и профилисање, имате право у сваком тренутку приговорити на ову обраду Ваших личних података.

У случају приговора, не можемо даље обрађивати Ваше податке за потребе директног оглашавања.

Подношење притужбе надзорном телу:

Надзорно тело за заштиту података о личности у Републици Србији је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Булевар краља Александра 15, Београд.

Имате право да поднесете притужбу Поверенику ако сматрате да је обрада података извршена супротно одредбама Закона о заштити података о личности Републике Србије.

Притужба се подноси у писаном облику, непосредно или електронски на обрасцу Притужба (образац је доступан на web страници Повереника), поштом на горњу адресу или на емаил: prituzba@poverenik.rs.

Ваше личне податке чувамо толико времена колико нам је потребно да бисмо испунили сврху њихове обраде. Након истека појединих рокова чувања, Ваше личне податке бришемо (уништавамо) или их анонимизирамо да идентификација појединаца више није могућа.

Политика приватности се може променити у било које време.

Најновија верзија ове политике увек ће Вам бити доступна на сајту: www.prima-knjige.com.